En Livstid I Krig Translation

en livstid i krig translation
SABATON – CAROLUS REX
Swedish Lyrics Translation

(You’re welcome, Ken)

LEJONET FRÅN NORDEN (THE LION FROM THE NORTH)
—–
Gustavus Adolphus is the latin identify of Gustav II Adolph, one Sweden’s most well-known and profitable kings.
https://en.wikipedia.org/wiki/Gustavus_Adolphus

En tid styrd av mörker och krig A time dominated by darkness and battle
en livstid i krig translation informational en livstid i krig translation
En legend beskriver ett lejon A legend tells of a lion
Den besten tar type av en man The beast takes the type of a person
Med en dröm att den skall bli sann With a dream that it shall be true

För alla som står i hans väg For all who stands in his manner
Väntar död, för han ger ingen nåd Awaits loss of life, for he provides no mercy
Med en mäktig armé från norr With a strong military from the north
I strid, denna tid, until krig To battle, this time, to battle

Legenden har spått Legend has foretold
en livstid i krig translation informational en livstid i krig translation
Gult och blått Yellow and blue
Han fruktar ej svärd eller skott He fears neither sword nor shot
Lejon gå fram Lion go forth
I krut och damm Through gunpowder and dirt
I krut och damm Through gunpowder and dirt

Gustavus Adolphus
Libera et Impera (Latin: Liberate and reign)
Acerbus et Ingens (Latin: Fierce and mighty)
Augusta per Angusta (Latin: Through slender straights to sublimity)
en livstid i krig translation en livstid i krig translation

När stormen Europa har nått When the storm has reached Europe
Ond bråd död, förödande blodbad Sudden loss of life, devastating massacre
Ta makten från kejsarens hand Take the ability from the emperor’s hand
Katolikerna lämnar sitt land The catholics go away their land

Krigskonstens framtid är här The way forward for warfare is right here
Lys den väg deras söner skall gå Light the best way the place their sons shall go
Såsom lejonet leder en här As the lion leads a military
I strid, denna tid, until krig To battle, this time, to battle
en livstid i krig translation en livstid i krig translation

Legenden den löd Legend it advised
Örnens död Eagle’s loss of life
Den skållas i helvetets glöd It’s scalded within the embers of hell
Konung kom fram King come forth
Best eller man Beast or man
Best eller man Beast or man

Gustavus Adolphus
Libera et Impera (Latin: Liberate and reign)
en livstid i krig translation en livstid i krig translation
Acerbus et Ingens (Latin: Fierce and mighty)
Augusta per Angusta (Latin: Through slender straights to sublimity)

Gustavus Adolphus gå fram Gustavus Adolphus go forth
Libera, Impera Libera, Impera
Acerbus et Ingens gå fram Acerbus et Ingens go forth
Libera, Impera Libera, Impera

På ett slagfält döpt i blod On a battlefield baptized in blood
Skall de mötas, ond och god They shall meet, evil and good
en livstid i krig translation better of en livstid i krig translation
Örn och lejon, klo mot tand Eagle and lion, claw towards tooth
Satte världen uti model Set the world on fireplace
Å, som världen brann Oh, because the world burned
Å, se en legend bli sann Oh, see a legend turn into true
På ett slagfält döpt i blod On a battlefield baptized in blood
Skall de mötas, ond och god They shall meet, evil and good

GOTT MIT UNS
—–
en livstid i krig translation en livstid i krig translation
Gott Mit Uns is german for “God with us”, and was a battle cry often utilized by Gustav II Adolf himself.
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Breitenfeld_(1631)

Ingen vila until natten No relaxation for the night time
För i gryningen går vid mot strid For at daybreak we march to battle
Vi är redo att dö för vår kung We are able to die for our king
Här på fälten vid Breitenfeld Here on the fields at Breitenfeld

Svenskar, ge eld Swedes, open fireplace
Gud äro med oss God is with us
en livstid i krig translation examine extra en livstid i krig translation
Strid för er tro Fight to your religion
Ge ingen nåd Give no mercy

Gott Mit Uns Gott Mit Uns
Våran konung har talat Our king has spoken
Hör vårt stridsrop Hear our battle cry
Gott Mit Uns Gott Mit Uns

Från ett slagfält av blod From a battlefield of blood
Föds en stormakt av mod A superpower of braveness is born
en livstid i krig translation examine extra en livstid i krig translation
Ifrån norden vi slår From the north we strike
Där vi står Where we stand

Hör kanonerna dånar Hear the thunder of cannons
Hör en här som marscherar i takt Hear a military that is marching in step
När vi stormar vid Breitenfeld When we storm at Breitenfeld
Väntar död eller ära? Awaits loss of life or glory?

Blås until assault Sound the assault
Se until hans fana See to his banner
en livstid i krig translation examine extra en livstid i krig translation
Följ eran kung Follow your king
Rid uti strid Ride into battle

EN LIVSTID I KRIG (A LIFETIME OF WAR)
—–
This might be the music that has probably the most completely different lyrics between its english and swedish model. The english model is about how devastating the thirty years battle was for Europe, and the horrors of battle on the whole. The swedish model, nonetheless, is sung from the angle of a younger swedish man going to battle.
https://en.wikipedia.org/wiki/Thirty_Years’_War

Jag ser mig om och ser I flip round and see
en livstid i krig translation informational en livstid i krig translation
Mitt hem försvinna bort My residence fade away
Min tid där hemma My time at residence
Känns nu alldeles för kort Now feels far too quick
Blott ungdom, knappt en man Just a youth, barely a person
Då plikten kallade mig When responsibility referred to as for me
Om jag får se mitt hem igen If I get to see my residence once more
Det vet jag ej I have no idea

Bland fränder från min by Amongst pals from my village
Så drog jag ut i strid I went out into battle
en livstid i krig translation informational en livstid i krig translation
Och världen brann And the world burned

För kriget det kan For battle it might probably
Förgöra en man Destroy a person
Jag ger mitt liv I give my life
För mitt fosterland For my fatherland
Men vem saknar mig? But who will miss me?
Så se mig som den So see me as that
En make, en vän A husband, a buddy
Fader och son Father and son
en livstid i krig translation better of en livstid i krig translation
Som aldrig kommer hem Who by no means comes residence
Men vem sörjer mig? But who will mourn me?

Gick ut i strid för Sverige Went out to battle for Sweden
Blev döpt i blod Was baptized in blood
Där ute väntar döden Out there loss of life awaits
Inte hjältemod Not heroism
I fält där fränder faller In fields the place kinsmen fall
Hörs ingen sång No music is heard
Utmanar våra öden Challenging our destinies
en livstid i krig translation en livstid i krig translation
Ännu en gång Once once more

Långt hemifrån Far away from residence
(Döpas och dö i strid) (Baptized and die in battle)
Och världen brann And the world burned

För kriget det kan For battle it might probably
Förgöra en man Destroy a person
Jag ger mitt liv I give my life
För mitt fosterland For my fatherland
en livstid i krig translation informational en livstid i krig translation
Men vem saknar mig? But who will miss me?
Så se mig som den So see me as that
En make, en vän A husband, a buddy
Fader och son Father and son
Som aldrig kommer hem Who by no means comes residence
Men vem sörjer mig? But who will mourn me?

Och när min tid har runnit ut And when my time has run out
Vem bryr sig då? Who cares then?
De kämpar på They battle on
en livstid i krig translation better of en livstid i krig translation
Får en soldat ett värdigt slut? Does a soldier get a worthy finish?
Få somna in To go to sleep
Försvinna bort Pass away
Och aldrig vakna And by no means get up

För kriget det kan For battle it might probably
Förgöra en man Destroy a person
Jag ger mitt liv I give my life
För mitt fosterland For my fatherland
Men vem saknar mig? But who will miss me?
en livstid i krig translation en livstid i krig translation
Så se mig som den So see me as that
En make, en vän A husband, a buddy
Fader och son Father and son
Som aldrig kommer hem Who by no means comes residence
Men vem sörjer mig? But who will mourn me?

1648
—–
This one is fairly completely different from the english model of this music. While the english model follows the residents of Prague as they attempt to defend it from the swede, this follows the swedish facet as they lay siege to Prague.
en livstid i krig translation better of en livstid i krig translation
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Prague_(1648)

Europa söker fred Europe is looking for peace
Och ingen annan stred And nobody else was combating
Generaler ifrån norr until verket skred Generals from the north set to work
(Ond) (Evil)
De plundrar They plunder
(Bråd) (Sudden)
De våldtar They rape
(Död) (Death)
en livstid i krig translation informational en livstid i krig translation
Se hela Böhmen står i model See all of Bohemia is in flames
En stad står kvar One metropolis stands

En här måste mätta sin mun An military should sate their starvation
(Till strid) (To battle)
De plundrar sin väg They plunder their manner
(Ingen frid) (No peace)
När Königsmarck går fram When Königsmarck goes forth
Som ingen annan man Like no different man
Som ingen annan kan Like no different can
en livstid i krig translation en livstid i krig translation

Brand och mord, ty Böhmen skall falla Flames and loss of life, for Bohemia shall fall
Königsmarck’s lag, låt den stiftas i Prag Königsmarck’s regulation, let it’s written in Prague
Dränkt i blod, som svenskarna slår sig fram Drenched in blood, because the swedes battle their manner by
Gör onda dåd Do evil deeds
Ger ingen nåd Gives no mercy

Erövrat stadens borg Conquered town’s fort
En masslakt utan sorg A mass slaughter with out regret
När de plundrat, bränt och skövlat på dess torg When they’ve plundered, burnt and pillaged by its squares
en livstid i krig translation better of en livstid i krig translation
(Ond) (Evil)
Till märgen To the bone
(Bråd) (Sudden)
Till slakten To the slaughter
(Död) (Death)
Döden står och väntar över bron is standing, ready on the bridge
Staden står kvar The metropolis nonetheless stands

På Karlsbron tog stridslyckan slut On Karlsbron the battle fortune ran out
(För de) (For these)
en livstid i krig translation informational en livstid i krig translation
Som kämpat så hårt Who fought so laborious
(Genom eld) (Through fireplace)
De plundrat och gått fram They’ve plundered and gone forth
Som ingen annan man Like no different man
Som ingen annan kan Like no different can

Brand och mord, ty Böhmen skall falla Flames and loss of life, for Bohemia shall fall
Königsmarck’s lag, låt den stiftas i Prag Königsmarck’s regulation, let it’s written in Prague
Dränkt i blod, som svenskarna slår sig fram Drenched in blood, because the swedes battle their manner by
Gör onda dåd Do evil deeds
en livstid i krig translation informational en livstid i krig translation
Ger ingen nåd Gives no mercy

Slaget om staden vid Vltavas strand The battle of town on Vltava’s shore
Där kriget bröt ut och där det tog slut Where the battle broke out and the place it ended
I trettio år har kriget krävt sin rätt For thirty years the battle has taken its toll
För soldaten som svor eden For the troopers who swore the oath
Och för de åtta miljoner som har mist sitt liv And for the eight million that misplaced their lives
Finns det ingen tröst i freden There isn’t any peace in peace

en livstid i krig translation better of en livstid i krig translation
KAROLINENS BÖN (THE CAROLEAN’S PRAYER)
—–
https://en.wikipedia.org/wiki/Caroleans

Bortom Svea Rikes* gränser Beyond Sweden’s borders
Hörs ett kall från ovan jord A name is heard from above the earth
Följer kristendomens regler Follows the principles of christianity
Offensivens man, soldat i Jesu namn Man of the offensive, soldier in Jesus’ identify

För fränder, fosterland och konung For kinsmen, fatherland and king
en livstid i krig translation en livstid i krig translation
Genom elden skall han gå Through the fireplace he shall go
Opåverkad inför ödet Unaffected in face of future
Möter döden för sin religiösa tro Faces loss of life for his spiritual religion

In i striden Into battle
Genom ett kulregn Through a hail of bullets
Herrens vilja ske Lord’s might be carried out
In i striden går han på led Into battle he walks in line

Tills han vitögat ser Til he sees the white of their eyes
en livstid i krig translation better of en livstid i krig translation
Karolinen marscherar fram The Carolean is marching on
Lade sitt liv i Guds hand Put his life in God’s hand
För sin konung och fosterland For his king and fatherland
Tills han vitögat ser Til he sees the white of their eyes
Karolinen marscherar fram The Carolean is marching on

Moral och faith förenar Morale and faith unites
Mod och brödraskap består Courage and brotherhood stays
Att smäda Guds namn, möta döden To tarnish god’s identify is to fulfill loss of life
Offensivens man, soldat i Jesu namn Man of the offensive, soldier in Jesus’ identify
en livstid i krig translation informational en livstid i krig translation

In i striden Into battle
Genom ett kulregn Through a hail of bullets
Herrens vilja ske Lord’s might be carried out
In i striden går han på led Into battle he walks in line

Tills han vitögat ser Til he sees the white of their eyes
Karolinen marscherar fram The Carolean is marching on
Lade sitt liv i Guds hand Put his life in God’s hand
För sin konung och fosterland For his king and fatherland
en livstid i krig translation examine extra en livstid i krig translation
Tills han vitögat ser Til he sees the white of their eyes
Karolinen marscherar fram The Carolean is marching on

Fader vår som är i himmelen Oh father, who artwork in heaven
Helgat varde ditt namn Hallowed be thy identify
Tillkomme ditt rike Thy kingdom come
Ske din vilja Thy might be carried out
Såsom i himmelen, så ock uppå jorden On earth, as it’s in heaven
Ge oss bröd ock idag Give us today our every day bread
Och förlåt oss våran skuld And forgive us our trespasses
en livstid i krig translation better of en livstid i krig translation

Fram, gå som en man Forth, stroll like a person
En hel armé marscherar på led An complete military marches in line
Rädslan de glömt, Herren har dömt Fear they’ve forgot, the Lord has judged
Redo att livet ge Ready to provide their lives
När konungens här When the king’s military
Fienden ser med hissat banér The enemy sees, with banners raised excessive
Rädslan de glömt, Herren har dömt Fear they’ve forgot, the Lord has judged
Hör hur de ber sin bön Hear our they recite their prayer

en livstid i krig translation informational en livstid i krig translation
Translators Notes:
*”Svea Rike” is an outdated identify for Sweden (Sverige, the swedish identify for, nicely, Sweden, is a conjuction of these two phrases), principally that means Kingdom of Svea.

CAROLUS REX
—–
Carolus Rex is the latin identify of Karl XII (Charles XII), one other traditionally famend king of Sweden and throughout army badass.
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_XII

Ny tid nalkas A brand new time is coming
en livstid i krig translation examine extra en livstid i krig translation
Denna tid går mot sitt slut This time goes in the direction of its finish
Hela Stockholm ser mig krönas All of Stockholm is watching me topped
Kanoner skjut salut Cannons are firing salutes

Ingen ed lagd No oath laid
Ingen ed jag svär No oath I will swear
Kronan kommer ej från kyrkan The crown comes not from the church
Den kom direkt from Gud It got here from God himself

Bevisat min styrka genom strid Proved my power by battle
en livstid i krig translation better of en livstid i krig translation
Född at regera, att föra krig Born to rule, to wage battle
Knä om knä On your knees
Min tid är här My time has come

Över norden jag härskar I rule the North
Med det arv som jag gavs With the heritage I was given
Gång på gång Time after time
Sjung Carolus sång Sing Carolus’ music

Krigets konst jag behärskar The artwork of battle I’ve mastered
en livstid i krig translation en livstid i krig translation
Låt mitt namn sprida skräck Let my identify unfold concern
Gång på gång Time after time
Sjung Carolus sång Sing Carolus’ music

Än en gång One extra time
Sjung Carolus sång Sing Carolus’ music

Född att härska Born to rule
Leda mina män i strid Lead my males into battle
Ingen man kan mig befalla No man can command me
en livstid i krig translation examine extra en livstid i krig translation
Jag lyder underneath Gud I reply to God

Hör min order Hear my order
Ifrågasätt mig ej Question me not
Vet att sådan är min vilja Know that such is my will
Och därvid skall det ske And thus it shall be carried out

Sida vid sida uti strid Side by facet into battle
Med karoliner går jag i krig With Caroleans I go to battle
Knä om knä On your knees
en livstid i krig translation examine extra en livstid i krig translation
Min tid är här My time has come

Över norden jag härskar I rule the North
Med det arv som jag gavs With the heritage I was given
Gång på gång Time after time
Sjung Carolus sång Sing Carolus’ music

Krigets konst jag behärskar The artwork of battle I’ve mastered
Låt mitt namn sprida skräck Let my identify unfold concern
Gång på gång Time after time
en livstid i krig translation en livstid i krig translation
Sjung Carolus sång Sing Carolus’ music

Än en gång One extra time
Sjung Carolus sång Sing Carolus’ music

(Framåt, karoliner (Forward, Caroleans
Fiendens dom är här The enemy’s judgment is at hand
Låt oss krossa dom Let us crush them
Kasta dom genom helvetets portar) Cast them by the gates of hell)

en livstid i krig translation examine extra en livstid i krig translation
Allt jag ser, vill ha mer All I see, I need extra
Vem skall stoppa mig? Who shall cease me?
Hela Europa skall böja sig för min armé All of Europe shall bow earlier than my military
Vad är ditt skall bli mitt What is yours shall be mine
Då jag dräper dig When I slay you
Min vilja ske My might be carried out

Bevisat min styrka genom strid Proved my power by battle
Född at regera, att föra krig Born to rule, to wage battle
Knä om knä On your knees
en livstid i krig translation en livstid i krig translation
Min vilja ske My might be carried out

Över norden jag härskar I rule the North
Med det arv som jag gavs With the heritage I was given
Gång på gång Time after time
Sjung Carolus sång Sing Carolus’ music

Än en gång One extra time

Krigets konst jag behärskar The artwork of battle I’ve mastered
en livstid i krig translation examine extra en livstid i krig translation
Låt mitt namn sprida skräck Let my identify unfold concern
Gång på gång Time after time
Sjung Carolus sång Sing Carolus’ music

Än en gång One extra time
Sjung Carolus sång Sing Carolus’ music

ETT SLAG FÄRGAT RÖTT (A BATTLE COLOURED RED)
—–
en livstid i krig translation informational en livstid i krig translation
Known as Killing Ground within the english model.
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Fraustadt

Fruset land Frozen land
En köldhärjad här A chilly-bitten military
Föds som demoner ur krutrök Birthed like demons from gunsmoke
Rehnskiölds män Rehnskiöld’s males
Stormar dess flank Storming their flanks
Fruktad hans namn är i strid Feared his identify is in battle

en livstid i krig translation better of en livstid i krig translation
En för en One by one
Flyr Sachsens män hem The Saxons flee residence
Död väntar dem Death awaits them

(Gjuter blod) (Spilling blood)
Möter döden vid Fraustadt Facing loss of life at Fraustadt
(Syndaflod) (Flood of sin)
Genom fiendens led Through the enemy strains
(Gjuter blod) (Spilling blood)
Ingen nåd kommer givas där No mercy might be given there
en livstid i krig translation better of en livstid i krig translation

(Stå på led!) (Stand in line!)
Öga mot öga Eye to eye
(Visa mod!) (Show braveness!)
Stridsformation Battle formation
(Domedag!) (Judgment day!)
Frukta ej döden Fear not loss of life
Karoliner until strid Caroleans to battle

Ned på knä Down in your knees
en livstid i krig translation informational en livstid i krig translation
Det ges ingen nåd There isn’t any mercy
De ber för sitt liv They beg for his or her lives

(Gjuter blod) (Spilling blood)
Möter döden vid Fraustadt Facing loss of life at Fraustadt
(Syndaflod) (Flood of sin)
Genom fiendens led Through the enemy strains
(Gjuter blod) (Spilling blood)
Ingen nåd kommer givas där No mercy might be given there

en livstid i krig translation examine extra en livstid i krig translation
(Se hur ryssen ger sig, ber om nåd (See how the russian surrenders, begs for mercy
Bryter svensken krigets kod The swede breaks the code of battle
Karoliner tar sin hämnd Caroleans take their revenge
Slaktar sina fångar) Slaughters their prisoners)
Se hur ryssen ger sig, ber om nåd See how the russian surrenders, begs for mercy
Massmord, inte hjältedåd Genocide, not heroism
Karoliner tar sin hämnd Caroleans take their revenge
Hedern är förlorad Honor is misplaced

POLTAVA
en livstid i krig translation examine extra en livstid i krig translation
—–
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Poltava

Tiden tärt den här som gått Time has worn the military that is marched
Vandrat många mil Wandered many miles
Knektar* tröttna, slitna var Soldiers drained, worn out had been
Tjugotusen man Twenty thousand males

Tsaren bränt sin egen jord The Tsar has scorched his personal earth
en livstid i krig translation informational en livstid i krig translation
Ingenting fanns kvar Nothing was left
Hungern rev och döden stod Hunger ravaged and loss of life stood
Redo för ett slag Ready for a battle

(Hör upp, led väck din armé (Listen, flip away your military
Ge dig, och lämna min mark) Surrender, and go away my lands)

(Poltava) (Poltava)
Genom rök och damm de purple Through smoke and dirt they rode
(Poltava) (Poltava)
en livstid i krig translation informational en livstid i krig translation
Slogs för livet, led för led Fought for his or her lives, line by line
(Poltava) (Poltava)
Tappra män until himmelen steg Brave males to heaven rose
Poltava Poltava

Svenska härens ledarskap The swedish military’s management
Lidit nederlag Suffered defeat
Konung kan ej strida mer The king can’t battle no extra
Skadad stod han bi Wounded he stood by

en livstid i krig translation en livstid i krig translation
Rehnskiöld uti striden purple Rehnskiöld into battle rode
Värja sträckt för vind Saber braced towards wind
Slogs som våg mot härdat berg Struck like wave towards hardened cliff
Tvingad until reträtt Forced to retreat

(Lyssna, du Carolus Rex (Listen, you Carolus Rex
Frukta, ty din tid är här) Fear, to your time has come)

(Poltava) (Poltava)
Genom rök och damm de purple Through smoke and dirt they rode
en livstid i krig translation en livstid i krig translation
(Poltava) (Poltava)
Slogs för livet, led för led Fought for his or her lives, line by line
(Poltava) (Poltava)
Tappra män until himmelen steg Brave males to heaven rose
Poltava Poltava

Bragd om livet, eld och död Loss of life, fireplace and loss of life
Tjugotusen man in nöd Twenty thousand males in want
Så fäkta på So battle on
Gul och blå Yellow and blue
en livstid i krig translation examine extra en livstid i krig translation
Karoliners sista slag Caroleans’ final battle
Mötte döden, ödets dag Faced loss of life, day of future
Guds vilja ske God’s might be carried out
Krigare Warriors

(Translators notes:
*”Knekt”, derived from the german phrase “knecht”, is an older phrase for “mercenary”. To my information, there isn’t a direct english equavilent of it, “soldier” is probably the most correct approximation in context of this music.

KONUNGENS LIKFÄRD (PROCESSION OF THE KING)
en livstid i krig translation en livstid i krig translation
—–
Known as Long Live the King within the english model.

Döden stod för dörren Death stood by the door
Denna kalla vinternatt This chilly winter night time
Bragd om livet Lost his life
Stod det skrivet It was written
När hans öde hann ifatt When his future caught up

Vem skall oss nu leda Who shall lead us now
en livstid i krig translation informational en livstid i krig translation
I en tid som runnit ut? In a time that has run out?
Mist vår kung Lost our king
Vår sorg är tung Our sorrow is heavy
När hans styre tagit slut When his rule has come to an finish

(Kom skottet från hans egen här?) (Did the shot come from his personal military?)
Tanken tär The thought burns
(Trehundra år och ingen vet) (Three hundred years and nobody is aware of)
Hans döds hemlighet His loss of life’s secret

en livstid i krig translation en livstid i krig translation
Död vid rikets rand Death on the kingdom’s edge
Drömmen rann ut i sand The dream ran out in sand
Leve Carolus Long stay Carolus
Buren hem för hand Borne residence by hand
Åter until Svea land Back to swedish lands
Leve Carolus Rex Long stay Carolus Rex

Marschen går mot Sverige The march goes for Sweden
Inga sånger i vårt led No songs in our strains
Bär vår konung hemåt än Bear our king residence once more
en livstid i krig translation better of en livstid i krig translation
Över berg och över hed Over mountain and over plain

Hur skall vi då minnas How we could bear in mind
Var han hjälte eller ej? Was he a hero or not?
Dårskap eller hjältemod Foolishness or heroism
Ja det skall du fråga dig That you shall ask your self

(Kom skottet från hans egen här?) (Did the shot come from his personal military?)
Tanken tär The thought burns
(Trehundra år och ingen vet) (Three hundred years and nobody is aware of)
en livstid i krig translation informational en livstid i krig translation
Hans döds hemlighet His loss of life’s secret

Död vid rikets rand Death on the kingdom’s edge
Drömmen rann ut i sand The dream ran out in sand
Leve Carolus Long stay Carolus
Buren hem för hand Borne residence by hand
Åter until Svea land Back to swedish lands
Leve Carolus Rex Long stay Carolus Rex

Sista färden The final journey
en livstid i krig translation better of en livstid i krig translation
Ny tid nalkas A brand new time is coming
Ska det äntligen bli fred? Will there lastly be peace?
Men vi blir aldrig det vi en gång var But we’ll by no means be what we as soon as was

RUINA IMPERII
—–
This music doesn’t have an english model, the swedish model exists in each variations of the album.
https://en.wikipedia.org/wiki/Carolean_Death_March

en livstid i krig translation informational en livstid i krig translation
Budet kom på en kall vinternatt The phrase got here on a chilly winter night time
Carolus finns ej mer Carolus isn’t any extra
(Hemåt fränder) (Homeward kinsmen)
Över fjäll, genom bitande köld Over mountains, by biting chilly
De går med sänkta huvuden They go together with lowered heads
(Återvänder) (Returning)

Död Death
Väntar Armfeldt och män Awaits Armfeldt and males
Död Death
en livstid i krig translation examine extra en livstid i krig translation
Kungens män, vänder hemåt igen The king’s males, return residence once more

Fränder, bröder Kinsmen, brothers
Vår stormaktstid är över Our time as an important energy is over
Vårt rike blöder Our kingdom is bleeding
Fanan står i model The banner is in flames
Aldrig, aldrig, aldrig återvända Never, by no means, by no means to return
Svea stormaktstid until ända Sweden’s time as an important energy has come to an finish

Ambition och en strikt faith Ambition and a strict faith
en livstid i krig translation en livstid i krig translation
Drev svensken ut i krig Drove the swede to battle
(Hårda tider) (Hard occasions)
För sitt land tog han vapen i hand For his nation, he took up arms
Ett liv för rikets väl A life for the dominion’s wellbeing
(Karoliner) (Caroleans)

Krig War
Givit allt vi förmår Given all we had
Krig War
Dödens år, satt sitt spår, vi består The years of loss of life, left their mark, we endure
en livstid i krig translation en livstid i krig translation

Fränder, bröder Kinsmen, brothers
Vår stormaktstid är över Our time as an important energy is over
Vårt rike blöder Our kingdom is bleeding
Fanan står i model The banner is in flames
Aldrig, aldrig, aldrig återvända Never, by no means, by no means to return
Svea stormaktstid until ända Sweden’s time as an important energy has come to an finish

(De togs förgivet (They had been taken as a right
Bragda om livet Lost their lives
en livstid i krig translation informational en livstid i krig translation
Vem lät det hända? Who let it occur?
Stormaktstid until ända) The time as an important energy has come to an finish)
en livstid i krig translation

Runescape Fast Dungeoneering Tokens

Pokemon Swsh Datamine